Reklamace

Reklamace zboží a služeb, zakoupených u firmy Stanislav Klouček, IČ.: 63661322, provozovna Nademlejnská 600/1, Praha 9. Při reklamaci je nutno prokázat, že zboží bylo zakoupeno u výše jmenované firmy, a to např. předložením daňového dokladu nebo záručního listu, který je součástí dodávky. Nároky z odpovědnosti za vady jsou upraveny zejména v ustanoveních § 616 – § 627 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

 

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření (§ 53 odstavce 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Odstoupit od kupní smlouvy může zákazník v případě, že zakoupené zboží je nepoškozené, kompletní a bez známek nepřiměřeného užívání, a když zákazník prokáže zakoupení zboží prostřednictvím eSHOPu, a to např. daňovým dokladem, který obdrží společně se zásilkou. Nároky z odpovědnosti za vady jsou upraveny zejména v ustanoveních § 616 – § 627 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.